Vrienden van Thrianta worden

Thrianta heeft zich een aantal zaken ten doel gesteld. Hoewel wij ons realiseren, dat velen van ons nu al zeer betrokken zijn bij de vereniging, willen we de onderlinge band van iedereen die Thrianta een warm hart toedraagt verder versterken. Bovendien is er geld nodig om ons dat laatste zetje te geven om op alle fronten een vernieuwing of investering te realiseren. Daarom wordt iedereen die de ambities van Thrianta ondersteunt, van harte uitgenodigd mee te doen aan Vrienden van Thrianta.

De opbrengsten Vrienden van Thrianta gebruiken we voor

     1. de verdere ontwikkeling van spelers, trainers en begeleiders;

    2 .faciliteiten en materialen voor onze jeugdleden en

    3. als spaarpotje voor de nog te realiseren nieuwe accommodatie.

Met andere woorden, de hele vereniging heeft baat bij de opbrengsten van de Vrienden van Thrianta.

Wat krijgen Vrienden van Thrianta?

              * Je naam wordt vermeld op het Vrienden van Thrianta-bord in de kantine;

              * Je naam wordt vermeld op de website van Thrianta;

              * Je ontvangt 5 consumptiemunten voor koffie/thee in de kantine;

              *  Eens per seizoen organiseren we een gezellige bijeenkomst in de kantine voor de deelnemer van Vrienden van Thrianta. Tijdens deze bijeenkomst wordt bekend gemaakt wat de jaaropbrengst van de vriendengroep is en waaraan dit besteed wordt;

Wie kunnen Vrienden van Thrianta worden?

Bijna iedereen! Iedereen die Thrianta een warm hart toedraagt, kan meedoen. Spelers, vrienden, vriendinnen, buren opa en oma's, vaders en moeders (ook samen*), etc. En bedrijven kunnen ook meedoen.

Het gaat om personen of bedrijven. Je kunt je niet als team of commissie aanmelden.

Hoe word je lid?

Je kunt lid worden door dit online aanmeldingsformulier in te vullen. Of vul het onderstaande formulier in.

Wat kost deelname aan Vrienden van Thrianta?

Voor 50 euro per jaar ben je al Vriend van Thrianta. Je machtigt Thrianta om deze bijdrage af te schrijven van je bank- of girorekening. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Opzeggen kan tot 1 maand voor de stilzwijgende verlenging.

Bedrijven betalen 100 euro per jaar en ontvangen een factuur. En als bedrijf plaatsen wij je logo op het bord.

Meer informatie?

Wil je meer weten over Vrienden van Thrianta? Neem dan contact op met:

        0 Robert de Groot  06-13568836 

        0 Willy Swierts         06-27427739

Of neem contact met ons op via: secretariaat.thrianta@gmail.com.