Gedragscode Thrianta

Gedragscode bij korfbalvereniging Thrianta

In navolging van het NOC*NSF en het KNKV werken met de 4 V’s voor veiligheid. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig en veilig voelt bij ons op het korfbalveld en in de zaal.

De 4 V’s staan voor:

    - Verenigingsbrede gedragscode

    - Vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging;

    - Verklaring Omtrent het Gedrag voor vrijwilligers en

    - Vakkundig geschoolde trainers

Verenigingsbrede gedragscode

Een gedragscode geeft richting aan gewenst gedrag en is dus een belangrijk onderdeel van het verenigingsbeleid rondom sociaal veilig gedrag – van de regels langs de lijn tot het gebruik van social media.

Hiervoor sluiten wij aan op de gedragscodes die het Centrum Veilige Sport Nederland heeft opgesteld. Deze staan op onze website en zijn hier te downloaden;

Gedragscode voor bestuur en commissieleden;

Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders;

Gedragscode voor scheidsrechters en officials;

Gedragscode voor sporter

Vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging

Ook stellen wij een Vertrouwenscontactpersoon aan. Dit is een neutraal aanspreekpunt binnen je vereniging. Hij/zij kan bijvoorbeeld helpen bij incidenten die gaan over grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, intimidatie, agressie en discriminatie. De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor, geeft advies en verwijst door – mocht dat nodig zijn.

De gegevens van de Vertrouwenscontactpersoon vind je op de contactpagina.

Verklaring Omtrent het Gedrag voor vrijwilligers

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van een bepaalde taak of functie.

Voor de volgende vrijwilligersfuncties gaat het bestuur VOG’s aanvragen:

bestuur

 jeugdbestuur;

 trainers en coaches;

Vakkundig geschoolde trainer-coaches

Trainer-coaches kunnen positief gedrag stimuleren en negatief gedrag voorkomen of bespreken. Het is daarom belangrijk dat trainer-coaches (met in het bijzonder de trainer-coaches die werken met kwetsbare groepen) niet alleen oog hebben voor tactiek en techniek, maar ook voor pedagogiek en integriteit.

Middels scholingen gaan wij trainer-coaches bij onze vereniging hier mee over leren.

Aannamebeleid binnen Thrianta

Binnen Thrianta dient iedereen van 15 jaar of ouder die actief is met jeugdactiviteiten c.q. jeugdleden (verder benoemd als begeleiders) lid te zijn van het KNKV en derhalve een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld functies als trainers, coaches, begeleiders, scheidsrechters, maar ook de leden van het bestuur en jeugdbestuur. Een VOG wordt elke 3 jaar opnieuw aangevraagd.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het aannamebeleid van de vrijwilligers en voor de registratie van de VOG. Het secretariaat legt de VOG in sportlink vast en controleert jaarlijks op vervaldata.

Als er geen VOG wordt verstrekt of als iemand VOG niet wil aanvragen, wordt deze persoon niet ingezet als begeleider.

Aanvragen van een VOG

Aanvraag VOG Het aanvragen van een (gratis) VOG is vrij eenvoudig.

Stuur een e-mail naar secretariaat.thrianta@gmail.com met daarin jouw e-mailadres, geboortedatum en jouw voorletter(s) en achternaam. Vervolgens wordt de aanvraag in gang gezet en ontvang je een mail die je met gebruik van jouw DigiD verder invult.

De VOG ontvang je daarna per post. Vervolgens dien je het originele exemplaar in te leveren bij het secretariaat. Dit mag ook via een ander bestuurslid (bijvoorbeeld bestuurslid Technische zaken of het Jeugdbestuur).

Let op, het is alleen mogelijk om een gratis VOG aan te vragen als dit digitaal gebeurt.