Aanmelden lid

Aanmelden lid

Wat leuk dat je lid wilt worden van onze vereniging.

Met dit formulier kun jij je online aanmelden. Schrijf jij je liever met het papieren formulier in, stuur dan even een mail naar secretariaat@thrianta.nl.

Als lid van onze vereniging verwachten we ook dat jij of je ouder(s) een actieve bijdrage levert op het gebied van vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld met rijden naar uitwedstrijden, wassen van kleding, kantinediensten en schoonmaken.

Uitgangspunten van het lidmaatschap

Met de inschrijving van het lidmaatschap ga je akkoord met de volgende uitgangspunten:

1* Het lidmaatschap wordt voor de duur van één seizoen aangegaan. Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni en wordt stilzwijgend voor één seizoen verlengd;

2* Opzeggen kan alleen bij het verenigingssecretariaat (secretariaat.thrianta@gmail.com) en dient voor 1 juni plaats te vinden. Je lidmaatschap wordt dan per 30 juni beëindigd. Zeg je niet op tijd op, dan loopt je lidmaatschap nog een seizoen door;

3* Omzetten naar Niet Spelend Lid is toegestaan, met dien verstande dat aan de verplichting van de jaarlijkse bondscontributie wordt voldaan;

4* Je leeftijd op peildatum 31 december is bepalend in welke leeftijdscategorie je voor de contributie valt.

5* Als lid van onze vereniging lever jij of je ouder(s) een actieve bijdrage op het gebied van vrijwilligerswerk.

Contributie

De contributie wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. De actuele contributie vind je op onze website, zie: /vereniging/contributie

Bevestiging lidmaatschap Via ons secretariaat ontvang je bericht of je aanmelding in goede orde ontvangen is en daarmee ben je daadwerkelijk lid van onze vereniging.