Contributie

Contributie

De contributie:de jaarlijkse bijdrage voor je lidmaatschap van de vereniging.

Leeftijd op peildatum bepaalt de hoogte van je contributie

Voor jeugdleden geldt dat de leeftijd op 31 december bepalend is voor in welke contributiecategorie je valt. Speel je bijvoorbeeld in een oudere leeftijdscategorie, dan betaal je toch de contributie die bij jouw leeftijd hoort.

Via automatische incasso

De contributie wordt via automatische incasso geïncasseerd Op verzoek is het mogelijk om een factuur voor het bedrag ineens te voldoen.

Incasso rond de 26e van de maand

De contributie wordt rond de 26e van de maand geïncasseerd. Als een incasso om een of andere reden niet lukt, dan nemen we deze in de incassoronde van de maand erna mee. Lukt dat ook niet, dan neemt de penningmeester contact met je op.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u misschien gebruik maken van het jeugdfonds sport en cultuur. Dit fonds is er voor kinderen tot en met 17 jaar. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Hoogeveen.

https://www.hoogeveen.nl/laag-inkomen/extra-ondersteuning-bij-laag-inkomen/tegemoetkoming-lidmaatschap-sportvereniging

Contributie is een jaarbedrag

De contributie is een jaarbedrag. Via automatische incasso wordt deze in 12 gelijke termijnen geïncasseerd. Wordt je tijdens een lopend seizoen lid, dan betaal je contributie vanaf de eerstvolgende volledige kalendermaand.

Contributie vanaf 1 juli 2023

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 juni 2023 is de contributie met ingang van 1 juli 2023 als volgt vastgesteld.

 

 

De hiervoor genoemde contributie is inclusief de bijdrage voor bondscontributie en de verenigingsbijdrage. Voor de spelende leden is dit inclusief de bijdrage voor het kledingfonds (shirt en broek / rok).