Algemene Leden Vergadering 2024

Algemene Leden Vergadering 2024

 

 

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Langs deze weg nodigen wij alle leden uit voor de Algemene Leden Vergadering die op donderdag 13 juni a.s. in onze kantine plaatsvindt. Kom jij ook? De kantine gaat rond 19.30 uur open.

Voor wie?

De Algemene Ledenvergadering is de gelegenheid voor iedereen om mee te praten en mee te beslissen over onze korfbalvereniging. Alle leden ouder dan 16 jaar, ouders van jeugdleden en donateurs zijn van harte welkom.

Maar natuurlijk wordt het ook een avond om te horen hoe het met onze vereniging gaat en mee te praten over de plannen die er zijn.

Agenda

De agenda is als volgt

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 22 juni 2023

4. Vaststellen financieel verslag 2022/2023

5. Bestuursverslag 2023/2024

6. Vaststellen Beleidsplan 2024-2030

7. Vaststellen begroting 2024-2025 en contributie 2024-2025

8. Informatie ontwikkelingen Bentinckspark

9. Verkiezingen commissies en bestuur

10. Rondvraag

11. Sluiting

De stukken zijn via de e-mail verzonden. Heb je deze niet ontvangen, dan kun je deze via secretariaat@thrianta.nl opvragen.

We zorgen ervoor dat er tijdens de vergadering een aantal exemplaren beschikbaar zijn. Neem eventueel een digitale versie van de stukken mee.

Afmelden

Kun je helaas niet aanwezig zijn, laat dat dan even weten door een mail te sturen naar secretariaat@thrianta.nl.

Graag zien wij je dan!

met sportieve groet namens het bestuur,

Jolanda van Slochteren

 

 

Mededeling:

De trainingen van de A selectie en selectie komen dan te vervallen