Thrianta op weg naar een rookvrije accomdatie

Thrianta op weg naar een rookvrije accommodatie

Het is een onderwerp dat al langere tijd speelt: het rookbeleid binnen onze vereniging.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben de leden en het bestuur een goede discussie over het rookbeleid gehad. En we zijn het er over eens dat sporten en roken niet samen gaat én dat iedereen bij onze vereniging welkom is.

Wat hebben we afgesproken?

Onze accommodatie wordt vanaf 2025 volledig rookvrij.

Wij gaan daar niet op wachten, we gaan nu stappen in gang zetten om rookvrij te worden. Concreet: met ingang van het aankomende seizoen is onze kantine, het terras en het veld een rookvrij gebied.

Wel mag er gerookt worden buiten het hek van het terrein én op een nog te bepalen plek naast de kantine. Hiervoor creëren we een rokersplek. Vanaf wanneer gaat dit in? We starten hiermee met ingang van het nieuwe seizoen. Dus per direct.

Maar we hebben nog even tijd nodig om dit te organiseren. De stappen hiervoor zetten we nu in gang. Medio augustus laten we weten hoever we hiermee zijn.

Rookbeleid is geen rookverbod

Het rookbeleid is dus geen rookverbod. Met dit rookbeleid willen we duidelijkheid creëren voor iedereen.

Iedereen is welkom en we vragen iedereen om rekening met elkaar te houden.

Het bestuur Bert, Jolanda, Pedro, Ingrid, Bastiaan en Wouter