Schoonmaak schema kleedkamers

Schoonmaak schema kleedkamers

Beste ouders.

Vanaf het veldseizoen 2023 gaan we starten met een gezamenlijke verantwoording voor de kleedkamers van Thrianta. Om de kleedkamers altijd fris te houden, wordt elk team 1 keer per veldseizoen ingedeeld om de kleedkamers goed schoon te maken. Het schoonmaken gebeurd op de donderdagavond voordat de trainingen starten of nadat alle trainingen zijn afgelopen.

Op alle andere dagen dat de kleedkamers worden gebruikt zou het fijn zijn dat elk team even de bezem erdoor haalt en dat het laatste team wat thuis speelt alle kleedkamers even aanveegt en netjes achterlaat.

Schoonmaakspullen zullen op een vaste plek in de accommodatie aanwezig zijn.

Wat is de bedoeling:

- Kleedkamers/douches aanvegen
- Wc schoonmaken
- Dweil door de kleedkamer/douches.