Oproep sponsor commissie

Oproep sponsorcommissie

De sponsoring commissie heeft voor het voornemen voor het nieuwe jaar om een aantal initiatieven op te starten om de vereniging te steunen om haar ambities mogelijk te maken. Hiervoor komen we graag in contact met bedrijven om dit mogelijk te maken én met iedereen die een idee heeft om dit te realiseren. En we starten met de Vrienden van Thrianta om hieraan meer vorm te geven.

Over de Vrienden van Thrianta

We starten met de ‘Vrienden van Thrianta’. Deelname aan de Vrienden van Thrianta biedt voordeel voor de deelnemers en voor onze vereniging. Het concept in het kort: voor een vast bedrag per jaar ontvang je diverse voordelen, zoals:

  - vermelding op het Vrienden van Thrianta-bord dat in de kantine komt te hangen;

  - vermelding op de website Thrianta.nl en

  - beslis je mee over het doel waar de opbrengst aan wordt besteed.

Je kunt als persoon (100 euro/jaar) of als bedrijf (150 euro/jaar) deelnemen aan de Vrienden van Thrianta. Meld je aan via dit formulier.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Robin Lichtendonk.

Steun de promotie en sponsorcommissie

Graag komen we in contact met bedrijven die Thrianta willen steunen én met mensen die hierover ideeën hebben.

Heb je een idee voor de promotie en sponsorcommissie óf heb je ideeën om de sponsor commissie te versterken, neem dan contact op met Robert de Groot.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de Club van 100 bij Thrianta? Neem dan contact op met:

 * Robert de Groot, robert_dg85@hotmail.com, 06-13568836

 * Robin Lichtendonk, 06-30309100

 * Willy Swierts, 06-27427739

Alvast bedankt voor je steun, namens de Sponsorcommissie en het bestuur

Pedro