Contributie vanaf 1 juli 2022

Contributie vanaf 1 juli 2022

Contributie vanaf 1 juli 2022

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 29 juni jl. hebben de leden ingestemd met de door het bestuur voorgestelde contributieverhoging. 

Deze verhoging gaat met ingang van het nieuwe seizoen, dat start op 1 juli 2022, in.

Meer informatie over de contributie vind je op de website, zie hiervoor:

httpps://thrianta.nl/vereniging/contributie-aanmelden-lid/Het bestuur