Algemene Ledevergadering

Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Langs deze weg nodigen wij je uit voor de Algemene Leden Vergadering die op donderdag 22 juni a.s. in onze kantine plaatsvindt.

Kom jij ook? De kantine gaat rond 19.30 uur open.

Voor wie?

De Algemene Ledenvergadering is de gelegenheid voor iedereen om mee te praten en mee te beslissen over onze korfbalvereniging. Alle leden ouder dan 16 jaar, ouders van jeugdleden en donateurs zijn van harte welkom. Maar natuurlijk wordt het ook een avond om te horen hoe het met onze vereniging gaat en mee te praten over de plannen die er zijn.

Agenda

De agenda is als volgt

Opening Mededelingen

Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 15 juni 2022

Vaststellen financieel verslag 2021/2022

Vaststellen begroting 2023/2024 en contributie 2023/2024

Vaststellen rookbeleid

Verkiezingen commissies

Verkiezing bestuur

Rondvraag

Sluiting

De bijbehorende stukken ontvang je via de e-mail.

Heb je deze niet ontvangen, stuur dan een bericht naar secretariaat.thrianta@gmail.com,

We zorgen ervoor dat er tijdens de vergadering een aantal exemplaren beschikbaar zijn. Neem eventueel een digitale versie van de stukken mee.

Afmelden

Kun je helaas niet aanwezig zijn, laat dat dan even weten door een mail te sturen naar secretariaat.thrianta@gmail.com.

Graag zien wij je dan!

met sportieve groet

namens het bestuur